• cs
  • en

Vlastnosti SDO

 sdo logo 2021   vlastnosti SDO

Eliminace hesel

Hesla již nejsou vhodný bezpečnostní faktor, stala se z nich zranitelnost. Jsou oblíbeným cílem útočníků a tradiční multifaktorová (MFA) řešení jsou drahá a nepohodlná pro koncové uživatele. 

Co je to bezheslová multifaktorová autentizace? Jedná se o proces ověření identity, který vyžaduje, aby uživatel poskytl více (na sobě nezávislých) důkazů své identity bez toho, aby musel použít heslo. Výsledkem je zvýšení použitelnosti a bezpečnosti. Uživatel si nemusí pamatovat složitá hesla a zároveň není na co útočit.

MFA pro vzdálený přístup

Vaše VPN by měla být bez hesla. SDO nabízí vysoce bezpečné a jednoduše nasaditelné MFA řešení pro jakoukoli VPN. Uživatel se může ověřit plně bez hesla pomocí mobilního zařízení.  Pro připojení k firemní síti stačí pouze potvrdit příhlášení v aplikaci Octopus authenticator a ověřit se pomocí biometrického faktoru. Řešení potěší Vaše uživatele a zároveň sníží Vaše náklady na IT helpdesk a hardwarové tokeny. 

Bezheslový sigle sign-on (SSO)

Bezpečný přístup do aplikací on-premise nebo v cloudu, máte jeden ověřovací nástroj pro přístup do všech Vašich systémů. Pomocí SDO plně kontrolujete přístup do cloudových prostředí bez nutnosti synchronizovat uživatele mimo svou doménu. Zároveň nemusíte otevírat svou síť směrem do cloudu. 

MFA pro privilegované účty

Privilegované účty vyžadují vysoký stupeň ochrany. Běžné ověřování pomocí hesel je složité na správu a nedostatečně bezpečné. SDO nahradí nebezpečná hesla MFA ověřováním bez použití hesel, což zvýší úroveň ochrany Vašich systémů a zároveň zjednodušší jejich správu. 

Prevence phisingových útoků

Od základu eliminujte riziko phishingových útoků. Phishing s námi bude, dokud s námi budou hesla, protože zabezpečení je tak silné, jako je jeho nejslabší článek. Uživatelé nenávidí množství a komplexitu hesel a tradiční MFA mechanismy jsou složité a navíc hesla kompletně neodstraní. 

MFA pro sdílené účty

Problém sdílených účtů je, že výrazně zvyšují bezpečnostní rizika a jsou administrativní noční můrou. Není možné uhlídat uživatele komu sdílí přihlašovací informace a jejich změna je s ohledem na rotaci zaměstnanců složitá. Zároveň jde jen omezeně identifikovat, který zaměstnanec přístup využil, což komplikuje následný audit v případě bezpečnostního incidentu. Všechny tyto problémy SDO řeší.